O nas

Przedszkole Samorządowe Nr. 76 "Na Zielonych Wzgórzach" mieści się przy ul. Różanej 19 w Białymstoku.

Jesteśmy przedszkolem twórczym, w którym dziecko znajdzie możliwość indywidualnego rozwoju wszystkich sfer osobowości tak, aby osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

Wychowankowie przedszkola zgrupowani są w pięciu oddziałach zbliżonych pod względem wieku są to: Biedronki, Motylki, Muchomorki, Zające, Pszczółki.

Sale zabaw wyposażone są w różnorodne kąciki tematyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkole dysponuje salą gimnastyczną z drabinkami, lustrami, sprzętem sportowym, w której odbywają się zajęcia ruchowe oraz imprezy okolicznościowe, koncerty oraz spektakle.

Wokół budynku znajduje się duży ogród przedszkolny, gdzie dzieci znajdą miejsce do zabawy i odpoczynku.

Nauczycielki w trosce o wszechstronny rozwój dziecka prowadzą swoje działania wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o starannie wybrany program wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowane są także programy autorskie opracowane przez nauczycielki: edukacji regionalnej "Podlasie - moja mała ojczyzna" , program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem"  , program wychowawczo-profilaktyczny. 
W pracy z dzieckiem wykorzystujemy nowatorskie metody m. in.: pedagogiką zabawy, metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metody K. Orffa i R. Labana, Kniessów elementy technik C. Freineta, ruchu rozwijającego W. Sherborne, zabawy fundamentalne.
Dzieci mają również możliwość korzystania z zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole. Od 2004r. w przedszkolu działa koło plastyczne "Dwa łyki plastyki" . We wrześniu 2005r. zostało założone koło teatralne "Entliczek - Pentliczk", a w roku 2007 koło matematyczne "Mądre Sówki" . W roku szkolnym 2006/2007 przedszkole realizowało projekt "Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina" przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole jak i inne instytucje edukacyjne w mieście, rozwijając w ten sposób swoje zdolności i zamiłowania.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Nasze dzieci są pod opieką psychologa, pedagoga, logopedy.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola są współgospodarzami.

                                                                                                                                                                                              Opracowała: Dorota