Pomoc rodzinie

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCY RODZINIE
Nazwa instytucji Adres
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
tel. 85 73 22 052
tel. 85 67 83 100
Poradnia Rodzinna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Liniarskiego 1a
15-420 Białystok
tel. 85 74 24 054
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Piotrkowska 2
15-439 Białystok
tel. 85 74 45 350
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi
ul. Mickiewicza 31/2
15-214 Białystok
tel. 85 73 28 666
Pogotowie Opiekuńcze - Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. ul. Orla 2
15-950 Białystok
tel. 85 74 16 846
tel. 85 73 25 688
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Storczykowa 5
15-644 Białystok
tel. 85 66 35 676
Urząd Wojewódzki. Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
tel. 85 74 39 538
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" ul. Proletariacka 21
15-100 Białystok
tel. 85 65 24 717
Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 2
15-063 Białystok
tel. 85 65 19 008
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ul. ul. Św. Mikołaja 5
15-215 Białystok
tel. 85 74 26 500
Studencka Poradnia Prawna Wydział Prawa,
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1, pokój 119
15-213 Białystok
tel. 85 74 57 194