Pomoc rodzinie

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku opracowała „Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę”. Informator zawiera wykaz, dane teleadresowe oraz zakres działania:

 1. Placówek prowadzących poradnictwo i terapię.
 2. Placówek świadczących pomoc logopedyczną w ramach NFZ.
 3. Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.
 4. Poradni neurologii dziecięcej.
 5. Świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych.
 6. Placówek udzielających pomoc osobom doświadczającym przemocy.
 7. Świadczenia dla osób z problemem uzależnienia.
 8. Stacjonarnych placówek opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych.
 9. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 10. Organizacji pozarządowych służących pomocą rodzinie.
 11. Organizacji działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 12. Placówki kulturalno-oświatowe.