Rekrutacja do przedszkola


                                    na rok szkolny 2021/2022 

Komunikat z dn. 24.03.2021r.

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w terminie do 29 marca 2021r. do godz. 15.00 należy potwierdzić chęć przyjęcia  dziecka  zakwalifikowanego do przedszkola w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 poprzez złożenie w kancelarii przedszkola oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola.

 (wzór oświadczenia dostępny w kancelarii przedszkola w godz. pracy tj. 8.00 – 15.30 oraz na stronie internetowej przedszkola www. przedszkole76.pl. w zakładce: Aktualności)

W bieżącej rekrutacji rodzice mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka bezpośrednio w systemie naborowym. W takim przypadku niniejsze oświadczenie należy złożyć w przedszkolu  przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Niezłożenie oświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola odbędzie się w następujących terminach:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: 

od 24 lutego 2021 do 5 marca 2021 do godz. 15.00

 

  1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola:

do 19 marca 2021r. do godz. 12.00

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

24 marca 2021r. do godz. 15.00

 

  1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

do 29 marca 2021r. do godz. 15.00

 

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 marca 2021r. do godz. 15.00

 

    Szczegółowe informacje dotyczące terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i  uzupełniającym

wraz z  kryteriami, liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania

tych  kryteriów  w  załączniku poniżej.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bialystok.pl/dla mieszkancow/edukacja/rekrutacja 
lub w siedzibie przedszkola.