Przedszkole Samorządowe nr 76 Na Zielonych Wzgórzach w Białymstoku

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:30 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczycielki. Praca indywidualna z dziećmi. Udział dzieci w przygotowaniach do zajęć. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 10:00 Zajęcia edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania w przedszkolu. Grupy młodsze 9:00-9:30, pozostały czas zabawy w sali lub na powietrzu itp.
10:00 - 11:30 Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub w sali (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 14:00 Odpoczynek grupy młodsze. Dzieci starsze-zabawy relaksacyjne, zabawy utrwalające treści z zajęć dydaktycznych, słuchanie opowiadań nauczyciela (ewentualne czytanie fragmentów książek), ćwiczenia graficzne, praca indywidualna, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.
Zajęcia dodatkowe:  j.angielski, rytmika, religia, zajęcia kół zainteresowań.
14:00 - 14:15 Przygotowanie do podwieczorku, zabawa ruchowa.
14:15 - 14:30 Podwieczorek.
14:30 - 17:00 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości i potrzeb, zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, prace porządkowo-użyteczne. Zabawy spontaniczne w sali lub
w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
 

Realizacja podstawy programowej w godz. 07:30 - 12:30.

góra strony  

Przedszkole Samorządowe nr 76 "Na Zielonych Wzgórzach" w Białymstoku  | opracowanie:Dorota Gaszyńska  | wykonanie:pablo  | (hosted on hexcore.pl)