Zadania do realizacji dla Rodzica

  1. Uczestniczenie w warsztatach, zajęciach otwartych oraz zebraniach z nauczycielkami.
  2. Bieżąca, systematyczna realizacja programu Zabaw Fundamentalnych (zabawy w domu z dziećmi).
  3. Udział w konferencjach tematycznych.
  4. Rodzice/Opiekunowie korzystają z Biblioteki Przedszkolnej - poszerzają swoją wiedzę w zakresie realizowania programu Zabawy Fundamentalne.
  5. Udział w konkursach organizowanych w ramach programu.